Vatandaşlık

İletişim

 • İstanbul
  +90 (212) 970 05 22
  bulgaristan@vizemerkezi.com
 • Ankara
  +90 (312) 970 05 22
  ankara@vizemerkezi.com
 • İzmir
  +90 (232) 970 05 22
  izmir@vizemerkezi.com
 • Edirne
  +90 (284) 236 39 39
  edirne@vizemerkezi.com
 • Bursa
  +90 (224) 322 23 65
  bursa@vizemerkezi.com
 • Antalya
  Tel: + 90 (242) 255 5510
  antalya@vizemerkezi.com
 • Gaziantep
  +90 (342) 255 50 95
  gaziantep@vizemerkezi.com

BULGARİSTAN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekli koşulları karşılamak şartıyla bu isteklerini yerine getirebiliyor. Bulgaristan vatandaşlığı almak daha çok Türkiye’de yaşayan ve Bulgaristan ile bağları olan kişileri ilgilendirse dahi böyle bir bağlantısı olmayan ancak farklı durumlar sonucunda bağ kuran Türkiye vatandaşları da bu ülkenin vatandaşlığı için başvuru yapabileceği gerekli şartlar oluşabiliyor.    

Türkiye’ye komşu olanlar arasından en çok göç veren ülkelerden biri olan Bulgaristan’dan gelen insanlar arasında özellikle son 70 yılda yaşadıkları ülkeyi değiştirenler farklı nedenler öne sürerek vatandaşlık talebinde bulunabiliyor. Bu durumlar dört ana başlık altına ayrılabilir.

Göç Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlığını Alma

Bulgaristan’da önemli bir sayıda Türk kökenli topluluk yaşıyor. Bu durum ise zaman zaman çeşitli sebepler nedeniyle göçlerin gerçekleşmesiyle sonuçlanabiliyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye belirli dönemlerde pek çok göç gerçekleşse de günümüzde vatandaşlık almak için en çok öne sürülen yıllar 1951, 1978 ve 1989 yıllarında gerçekleşenlerdir. Bu dönemlerde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ederek vatandaşlıklarını kaybedenler, başvuru yaparak bu haklarını geri alabiliyorlar. Ancak bu isteklerinde işleyişin gidişatını şekillendiren önemli bir ayrıntı bulunuyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, 1951 ve 1989 yıllarında Türkiye’ye gelenlerin zorla, 1978 yılındaki insanların ise kendi istekleriyle Bulgaristan’dan ayrıldıkları kabul edildiği için vatandaşlık işlemlerinin daha hızlı veya daha zor neticelendirilmesine etki ediyor. 

Evlilik Yolu ile Bulgaristan Vatandaşlığı Alma

 Bulgaristan vatandaşı olan bir erkek veya kadın ile olan evlilikler de bu ülkenin vatandaşlığını almak için başvurma hakkını veriyor. Evliliğin ispatlanması sonrasında Bulgaristan’da oturum izni için alınacak belge ile geriye sadece belirlenen süreyi beklemek ve gereken koşulların yerine getirilmesi kalıyor.  5 yıllık bir süre sonunda yapılan değerlendirme sonunda sabit oturum izni alınabiliyor. Bu ise artık Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapılabileceğini gösteriyor. 

Aile Bağları Nedeniyle ve Çocuklara Bulgaristan Vatandaşlığı Alma

Anne ve baba gibi birinci derecede aile üyelerinin Bulgaristan vatandaşı olması da bu ülkenin vatandaşlığını alma konusunda başvuru yapma hakkı veriyor. Bu neden sebebiyle yapılan vatandaşlık başvuruları da kendi aralarında birkaç ayrı kategoriye ayrılıyor. Bunlardan ilki 18 yaşın altına olan çocuklar için yapılan başvurulardır. Yasal işlem yaşının altında olmaları sebebiyle bu başvurular ebeveynleri tarafından yapılabiliyor. Anne veya babasından en az birinin Bulgaristan vatandaşı olması ve bu durumun ispatı ile birlikte bu konuda başvuru yapılaması için en önemli şartlardan birini oluşturuyor.

Birinci derece aile üyelerinin Bulgaristan vatandaşı olması 18 yaşın üzerindeki kişilere de bu ülkenin vatandaşlığını alması için kapıları açabiliyor. Türkiye doğumlu olmasına rağmen anne veya babasının Bulgaristan’da doğduğunu gerekli devlet kurumlarda yapılacak araştırmalar ile ispatlayan kişi Bulgaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunabiliyor.

Yatırımcı Kimliği Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlığı Alma

Bulgaristan ile doğrudan bağları olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu ülkenin vatandaşlığı için başvuruda bulunabiliyor. Bu durum ise Bulgaristan’a yatırımcı olarak bir girişimde bulunulması sonrasında oluşuyor. Bu ülkede şirket kuran şahıslar Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı satın alarak Bulgaristan vatandaşı olabiliyor. Ülkeye şirket kurarak yatırım yapmak isteyen kişiler, 512 bin Euro değerinde Devlet Tahvil Bonosu satın aldıklarında ve “yatırımcı belgesi” ile kazanacakları yeni statüleri sonucu ülkenin vatandaşı olmak için başvuru yapabiliyor.

Bulgaristan, vatandaşlarına birden fazla ülkeye vatandaş olabilme hakkı tanısa da ülkeyle ailevi bağları olmayan kişiler bu türdeki vatandaşlık isteğini ancak kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkarak alabiliyor.  

Bulgaristan Vatandaşlığı için D Tipi vize ve Oturum İzni

Bulgaristan vatandaşlığı için yapılan bazı başvuru nedenleri arasında sürenin önemli bir etkisi bulunuyor. Ülkede uzun süreli kalabilmeye izin veren D tipi vize ve sonrasında alınan oturum izni Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapan kişilerin isteklerine ulaşması için gerekli altyapıyı oluşturuyor.

Anne veya babası Bulgaristan doğumlu olan ancak kendisinde sadece Türkiye vatandaşlığı olan şahıslar, yatırımcı kimliği adı altında bu ülkenin vatandaşı olmak isteyenler veya evlilik yoluyla başvuruda bulunanlar belirli bir süre ülkede yaşamak zorundalar. Bu ise oturum izni ile sağlanıyor.

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunulduğunda yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Temel olarak işleyiş aynı olsa dahi başvurunun yapılma nedeni farklılıkların oluşmasını sağlayan en önemli etkiyi ortaya çıkarıyor.

Yabancı kişilerin Bulgaristan vatandaşı olabilmesi için Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen şartları yerine getirmesi ve istenen usullerde hareket edilmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri ise Adalet Bakanlığı’na bağlı Bulgaristan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Süreç içerisinde Bulgaristan’ın Büyükelçilik ve Başkonsolosluk gibi yurtdışı temsilcilikleri, polis merkezlerinin ilgili birimleri ve farklı devlet daireleri ile de temas kurulabiliyor.

Anne veya babanın Bulgaristan vatandaşı olması vasıtasıyla Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenler bu durumu ispat etmesi gerekiyor. Türkiye doğumlu 14-18 yaşın altında olan çocukların Bulgaristan vatandaşlığı alabilmesi içinse aynı koşulun yanı sıra iki aile bireyinin de bunun için izin vermesi gerekiyor.

Evlilik veya göç nedeniyle yapılan vatandaşlık başvurularında oturum süresi büyük önem taşıyor. Bir Bulgaristan vatandaşı ile en az üç yıl evli olanlar, bu konuda yapacakları başvuru tarihinden en az üç yıl önce ülkede süresiz veya uzun süreli oturma izni almış olmaları gerekiyor. Bu süre eski göçmen statüsü ile başvuru yapanlar veya birinci dereceden aile üyelerinin, yani anne veya babasının Bulgaristan vatandaşı olması nedeniyle beş yıl olarak belirlenmiş.

Bulgaristan’a yatırımcı olarak giriş yapanlar için belirlenen oturum iznin süresi ise en az bir yıl olarak belirlenmiş. Ülke, sosyal, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür veya spor gibi mesleki alanda katkı sağlayacak kişileri ise İstisnai Vatandaşlık Başvurusu kuralları çerçevesi kapsamında değerlendiriyor.

Sürecin temel işleyişi, başvuru nedenine göre değiştiği gibi gerekli olan evrakları ve sürecin sonuçlanmasını da etkiliyor.  

Bulgaristan Vatandaşlığı Alma Şartları?

 • Bulgaristan vatandaşlığı için yasal yaş sınırının üstünde olunması, yani reşit olunması gerekiyor.
 • Kişinin kesintisiz olarak Bulgar’da 5 yıl süresiz oturma izni olması veya toplamda aynı süre geçerli olan bir oturum iznine sahip olması gerekiyor.
 • Hüküm giymemiş olmak ve bunu belgelerle ispatlanması da Bulgaristan vatandaşlığı için istenen şartlardan biri.
 • Bulgaristan çifte vatandaşlık alımında bulunacak olan Türkiye vatandaşları Bulgar dilini konuşabildiğini veya anlayabildiğini Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’ndan alacağı belge ile onaylı olması gerekir.
 • Evlilik nedeniyle vatandaşlık isteyen kişiler bu durumlarını ispatlamaları gerekir.
 • Çifte vatandaşlık alamayacak olan başvuru sahipleri bulunduğu ülke vatandaşlığından çıkmış olması veya Bulgaristan vatandaşlığını alması anında çıkacak olmasını kabul etmesi gerekir.
 • Bulgaristan’da geçimini sağlayacak bir işinin olması,
 • 14-18 yaşın altındaki çocuklar için aile üyelerinden en az birinin Bulgaristan vatandaşı olması ve iki anne ile babanın da bunun için izin vermiş olması gerekir.
 • Göç yolu ile Bulgaristan’dan gelen veya ebeveynleri bu yolla Türk vatandaşları, kaybettikleri haklarını geri alabilmek için Bulgaristan’daki kayıtlardan eski vatandaşlıklarını kanıtlamaları gerekir.
 • Yatırımcı kimliği ile Bulgaristan vatandaşlığı isteyenler bu durumlarını kanıtlayan belgelerle başvuru yapabiliyor.